อยากต่อเติมบ้านพักตากอากาศ ควรเช็คอย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย ?

บ้านพักตากอากาศเป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีไว้ครอบครอง เพราะนอกจากจะได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแล้ว ยังสามารถปล่อยเช่าเพื่อสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะต่อเติมบ้านพักตากอากาศ ควรเช็คให้ดีเสียก่อนว่าการต่อเติมนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

1. ผังเมือง

สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือ ผังเมือง โดยทั่วไปแล้วผังเมืองจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายประเภท เช่น ที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ที่ดินสำหรับพาณิชยกรรม และที่ดินสำหรับเกษตรกรรม เป็นต้น หากที่ดินของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศได้ ก็สามารถต่อเติมได้อย่างสบายใจ แต่ถ้าที่ดินของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านพักตากอากาศ ก็ไม่สามารถต่อเติมได้

2. ข้อกำหนด

สิ่งที่สองที่ต้องตรวจสอบคือ ข้อกำหนดของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) ในแต่ละท้องถิ่นจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านพักตากอากาศ เช่น บางแห่งอาจกำหนดให้บ้านพักตากอากาศต้องมีขนาดไม่เกิน 100 ตารางเมตร หรือบางแห่งอาจกำหนดให้บ้านพักตากอากาศต้องปลูกสร้างด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ เป็นต้น ดังนั้น ก่อนที่จะต่อเติมบ้านพักตากอากาศ ควรตรวจสอบข้อกำหนดของเทศบาลหรือ อบต. ในพื้นที่ของคุณให้ดีเสียก่อน

3. ระยะร่น

สิ่งที่สามที่ต้องตรวจสอบคือ ระยะร่น โดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดระยะร่นไว้เพื่อให้บ้านพักตากอากาศมีพื้นที่ว่างโดยรอบ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟไหม้ และเพื่อให้มีช่องทางให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากคุณต่อเติมบ้านพักตากอากาศโดยไม่เว้นระยะร่นตามที่กำหนดไว้ อาจถูกปรับหรือถูกสั่งให้รื้อถอนได้

4. ความสูงของอาคาร

สิ่งที่สี่ที่ต้องตรวจสอบคือ ความสูงของอาคาร โดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดความสูงของอาคารไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้บ้านพักตากอากาศบดบังทัศนียภาพของผู้อื่น หากคุณต่อเติมบ้านพักตากอากาศโดยมีความสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ อาจถูกปรับหรือถูกสั่งให้รื้อถอนได้

5. การขออนุญาต

สิ่งที่ห้าที่ต้องตรวจสอบคือ การขออนุญาต หากคุณต้องการต่อเติมบ้านพักตากอากาศที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร หรือต่อเติมในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมของบ้านพักตากอากาศ จะต้องยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลหรือ อบต. ในพื้นที่ของคุณเสียก่อน หากคุณต่อเติมบ้านพักตากอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจถูกปรับหรือถูกสั่งให้รื้อถอนได้

การต่อเติมบ้านพักตากอากาศเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้การต่อเติมนั้นถูกต้องตามกฎหมายและไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองในภายหลัง ดังนั้น ก่อนที่จะต่อเติมบ้านพักตากอากาศ ควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อน เพื่อให้การต่อเติมนั้นราบรื่นและปลอดภัย