ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดดอกเบี้ย ต้องเริ่มต้นยังไง

ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดดอกเบี้ย ต้องเริ่มต้นยังไง?

ว่าด้วยเรื่องของการกู้บ้าน อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ายิ่งกู้นานดอกเบี้ยยิ่งแพงขึ้นเรื่อย ไม่แปลกเลยที่หลายเลือกที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจในการเข้ารีไฟแนนซ์อยู่ก็คงมีคำถามมากมายในใจว่าเราต้องทำอะไรบ้าง ต้องเตรียมอะไรบ้าง หรือแม้แต่ต้องศึกษาข้อมูลทางด้านไหนประกอบการตัดสินใจ วันนี้เรามีคำตอบของคำถามเหล่านั้นมาให้คุณแล้ว

การรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร?

การรีไฟแนนซ์บ้าน คือ การเปลี่ยนสถาบันทางการเงินหรือธนาคารในการขอสินเชื่อกู้บ้าน โดยกระบวนการในการรีไฟแนนซ์คือการนำเงินกู้หรือเงินสินเชื่อจากธนาคารใหม่มาปิดหนี้ธนาคารเก่า เพื่อเริ่มต้นผ่อนชำระค่าบ้านใหม่กับธนาคารแห่งใหม่ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง

ทำไมต้องรีไฟแนนซ์บ้าน?

การรีไฟแนนซ์บ้านนั้นก็เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นในอนาคต เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1-3 ปีแรกขอการขอสินเชื่อบ้านหลายธนาคารจะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ หรือเรียกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงตัว เพื่อดึงลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการของธนาคาร

รีไฟแนนซ์บ้าน

เมื่อเราชำระสินเชื่อบ้านมามากกว่า 3 ปีแล้วอัตราดอกเบี้ยก็จะเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยงคงตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอย ซึ่อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้นก็จะผันไปตามสภาพเศรษฐกิจและแน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงตัวที่ธนาคารให้ข้อเสนอเรามาในช่วง 1-3 ปีแรกนั้นเอง

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน

 • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระบ้าน เช่น อัตราดอกเบี้ย
 • เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
 • เพิ่มโอกาสในการปรับปรุงบ้าน
 • เปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น ระยะเวลาผ่อนชำระ หรือจำนวนเงินผ่อนต่อเดือน

เงื่อนไขในการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

แน่นอนอยู่แล้วว่าการขอรีไฟแนนซ์นั้นก็ต้องมีเงื่อนไขในการขอรีไฟแนนซ์อยู่แล้ว โดยการขอรีไฟแนนซ์ผู้ขอรีไฟแนนซ์ และสินทรัพย์ที่จะขอรีไฟแนนซ์ต้องมีคุณสมบัติและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของสถานบันทางการเงิน หรือธนาคารที่จะทำการรีไฟแนนซ์นั้นด้วย เงื่อนไขการขอรีไฟแนนซ์โดยทั่วไปคือ

1. มีชื่อเป็นเจ้าของบ้าน หรือมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดิน

โดยผู้ขอรีไฟแนนซ์จะต้อมมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่ดินที่ต้องการทำการรีไฟแนนซ์ โดยธนาคารจะทำการตรวจสอบจากเล่มทพเบียนหรือโฉนดที่ดินผืนที่ต้องการทำสัญญา

2. บ้านมีสภาพสมบูรณ์

สินทรัพย์หรือตัวบ้านต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ไม่ชำรุดเสียหายจนเกินไป โดยขั้นตอนนี้จะมีเข้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินสินทรัพย์อีกครั้ง

3. ผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

เงื่อนไขสำคัญในการขอรีไฟแนนซ์เลยก็คือผู้ขอรีไฟแนนซ์นั้นจะต้องมีประวัติชำระกับธนาคารเก่ามาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงจะสามารถขอรีไฟแนนซ์ได้

4. มีรายได้เพียวพอในการชำระ

อีกข้อที่เป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อบ้านเลยก็คือ รายได้ของผู้ขอรีไฟแนนซ์นั้นต้องอยู่นเกณฑ์ที่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ โดยการพิจารณานั้นจะดูทั้งในส่วนของรายได้ที่เข้ามาและภาระหนี้ของผู้ขอรีไฟแนนซ์ว่าสมดุลกันหรือไม่ ผู้ขอรีจะจ่ายไหวหรือป่าวเป็นหลัก

5. เงื่อนไขอื่นๆ

สำหรับเงื่อไขอื่นๆ เพิ่มเติมนั้นก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนั้นๆ เช่น ผู้ขอรีไฟแนนซ์ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี ไม่มีประวัติหนี้เสีย เป็นต้น

ขั้นตอนการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

 1. เตรียมเอกสารในการขอรีไฟแนนซ์
 2. เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการรีไฟแนนซ์ของแต่ละที่
 3. ยื่นขอสินเชื่อกู้รีไฟแนนซ์กับสถาบันทางการเงินที่เลือก
 4. ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติสินเชื่อ
 5. รอเอกสารสินเชื่ออนุมัติ
 6. เข้าเซ็นสัญญาขอรีไฟแนนซ์
 7. ชำระเงินกู้กับไฟแนนซ์แห่งเดิม (ปิดบัญชี)
 8. เริ่มผ่อนชำระกับสถาบันทางการเงินแห่งใหม่ที่เข้าเซ็นสัญญา

เอกสารที่ใช้ในการขอรีไฟแนนซ์บ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบรับรองการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) ย้อนหลัง 2 ปี
 • สำเนาใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้อื่นๆ
 • สำเนาสเตทเมนต์ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน
 • สำเนาสัญญาซื้อขายบ้าน
 • สำเนาหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามีผู้แทน)

เอกสารที่ใช้ในการขอรีไฟแนนซ์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของแต่ละธนาคาร ดังนั้นจึงต้องสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อนั้นก่อน เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร

ก่อนทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ควรพิจารณาให้รอบคอบ โดยคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากดอกเบี้ยที่ลดลงว่าคุ้มค่าหรือไม่ หรือในกรณีหากผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระที่ลดลง อาจพิจารณารีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระบ้านได้ โดยนำเงินที่กู้จากธนาคารใหม่มาจ่ายหนี้บ้านกับธนาคารเดิม แล้วเริ่มผ่อนชำระกับธนาคารใหม่ที่ทำการกู้ ซึ่งจะทำให้ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลง

ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้กู้ควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละธนาคารให้ดีก่อนทำการรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ

เขาใหญ่ดีดี บริการรับซื้อ ขาย ให้เช่า บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ทเขาใหญ่ ที่ดินเขาใหญ่ บริการด้วยความจริงใจ รูปจริง ข้อมูลจริง 100%

ช่องทางการติดต่อ

 • โทรศัพท์ : 092-379-7444, 081-751-4440
 • LINE Official Account : @Khaoyaidd
 • Facebook : Khaoyaidd ที่ดิน บ้าน รีสอร์ท เขาใหญ่ ขาย – ให้เช่า