เช็คด่วน! รวมที่ดินต้องห้าม ไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะสร้างบ้านเด็ดขาด

ที่ดินจัดเป็นปัจจัยหลักในการสร้างบ้าน เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและความปลอดภัยของตัวบ้าน หากเลือกที่ดินที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาได้ในอนาคต ดังนั้นการเลือกซื้อที่ดินจึงมีความสำคัญอย่างมาก วันนี้เราจึงมี 5 ลักษณะที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านมาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้นำไปพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินมาสร้างบ้าน

รวมที่ดินต้ามห้าม ที่ไม่จะสร้างบ้าน

1. ที่ดินถม

ที่ดินถมจัดเป็นที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากดินที่ถมใหม่จะมีความแน่นน้อยกว่าดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้ดินไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวบ้านได้ดี หากปลูกสร้างบ้านลงไป อาจเกิดปัญหาบ้านทรุดตัวได้ในอนาคต นอกจากนี้ที่ดินถมยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายกว่าที่ดินทั่วไป เนื่องจากดินที่ถมใหม่จะมีการระบายน้ำที่ไม่ดีเท่าที่ดินธรรมชาติ

2. ที่ดินต่ำ

ที่ดินต่ำเป็นที่ดินที่มีระดับต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากปลูกสร้างบ้านลงไป อาจทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ที่ดินต่ำยังมีความชื้นสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาปลวกและเชื้อราได้

3. ที่ดินใกล้แหล่งน้ำ

ที่ดินใกล้แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หรือบึง อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากปลูกสร้างบ้านลงไป อาจทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ที่ดินใกล้แหล่งน้ำยังมีความชื้นสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาปลวกและเชื้อราได้

4. ที่ดินใกล้ภูเขา

ที่ดินใกล้ภูเขาอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากปลูกสร้างบ้านลงไป อาจทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้ที่ดินใกล้ภูเขายังมีความชื้นสูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาปลวกและเชื้อราได้

5. ที่ดินในเขตที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ

ที่ดินในเขตที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ เช่น เขตที่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหว เขตที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม หรือเขตที่มีความเสี่ยงจากสึนามิ เป็นต้น จัดเป็นที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติได้ตลอดเวลา หากปลูกสร้างบ้านลงไป อาจทำให้บ้านเกิดความเสียหายได้

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลักษณะที่ดินที่ไม่เหมาะแก่การสร้างบ้านเท่านั้น ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อให้ได้ที่ดินที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างบ้าน